Strona główna Choroby i dolegliwości Choroby układu oddechowego

Choroby układu oddechowego

Choroby układu oddechowego to wszystkiego rodzaju schorzenia obejmujące drogi oddechowe oraz związanych z nimi funkcje organizmu. Powszechnie stosuje się podział fizjologiczny tego rodzaju dolegliwości na obturacyjne i restrykcyjne. Z kolei podział anatomiczny uwzględnia choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, a także dolegliwości śródmiąższowe i naczyniowe. Choroby układu oddechowego można również podzielić ze względu na ich typ, czyli choroby infekcyjne, nowotworowe, genetyczne czy zawodowe. Niektóre z nich mogą wywoływane czynnikami niezależnymi, takimi jak dziedziczenie, a inne wynikać z narażenia na szkodliwe czynniki zewnętrzne, takie jak palenie tytoniu. Zalicza się do nich zarówno przejściowe i mniej poważne dolegliwości, jak również prowadzące do nieodwracalnych zmian, a nawet śmierci. Wobec niektórych istnieją skuteczne metody zapobiegania, takie jak szczepienia czy unikanie czynników szkodliwych, natomiast o innych stanowią czynniki od nas niezależne. W niniejszej kategorii przybliżamy najważniejsze informacje o najczęściej występujących chorobach układu oddechowego, a w szczególności ich objawach, możliwych przyczynach, czynnikach ryzyka, metodach zapobiegania i leczenia.

NAJCZĘŚCIEJ KOMENTOWANE

POPULARNE ARTYKUŁY