Eksperci

Zespół naszych ekspertów zapewnia, że ​​treści, produkty i usługi serwisu Skarbnica Natury spełniają najwyższe standardy uczciwości medycznej i zdrowotnej. Dzięki temu publikowane przez nas informacje są dokładne, oparte na dowodach naukowych, aktualne, godne zaufania i przydatne czytelnikowi, a także zgodne z naszą polityką redakcyjną.

 


 

dr Anna LewandowskaDr n. med. Anna Lewandowska

Specjalista w zakresie chorób wewnętrznych oraz endokrynologii. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie, a także autorką i współautorką licznych prac naukowych z zakresu ochrony zdrowia. Zawodowo zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów z chorobami endokrynologicznymi. Na stałe pracuje w warszawskiej klinice oraz poradniach zdrowia. Stale podnosi swoje kwalifikacje, m.in. uczestnicząc w konferencjach medycznych i zjazdach naukowo-szkoleniowych.

W zakresie badań naukowych interesuje się m.in. metaboliką żywności i żywienia, w szczególności lipidomiką, a także, jakością i bezpieczeństwem żywności w kontekście zaburzeń hormonalnych. Wiele prac nawiązuje do roli kwasów tłuszczowych w diecie, a także wpływu zanieczyszczeń na rozwój chorób endokrynologicznych. Promuje zdrowe nawyki żywienia oraz diety bogate w zdrowe oleje roślinne. Zwraca szczególną uwagę na profilaktykę zdrowia, opartą na sprawdzonych i zweryfikowanych naukowo dowodach, również w zakresie stosowania określonego rodzaju diety.

 


 

Katarzyna KowalczykDr inż. Katarzyna Kowalczyk

Specjalista w zakresie uprawy roślin warzywnych i leczniczych. Jest absolwentką Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i prowadzi prace badawcze nad jakością żywności roślinnej oraz jej wpływem na ludzkie zdrowie. Na co dzień prowadzi również prace dydaktyczne i uczestniczy w konferencjach naukowych. Jest autorką wielu prac badawczych oraz opracowań naukowych na temat wartości roślin. Zwraca również uwagę na ich odmiany, czyli różnice genetyczne.

Posiada duże doświadczenie naukowe w dziedzinie warzywnictwa i uprawy ziół. Współuczestniczy w wielu projektach na rzecz rolnictwa ekologicznego i stosowania dobrych praktyk oraz standardów postępowania. W swoich pracach zwraca również uwagę na określenie przydatności wybranych roślin o wysokiej zdolności do kumulowania substancji szkodliwych ze środowiska. Zajmuje się także określaniu optymalnych warunków dla ekologicznych upraw i zbioru surowców zielarskich. Interesuje się również wydajnością i jakością upraw roślin oleistych. Prywatnie jest wegetarianką i miłośniczką naturalnych metod pielęgnacji.

 


 

Natalia GregirchakDocent Natalia Gregirchak

Z wyróżnieniem ukończyła Kijowski Instytut Technologii Żywności, specjalizując się w mikrobiologii i technologii produkcji witamin. Po ukończeniu studiów pracowała jako technolog w Trypillian Biochemical Plant. Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w specjalności biotechnologia. Od 2002 roku jest profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Biotechnologii i Mikrobiologii Narodowego Uniwersytetu Technologii Żywności w Kijowie. Jest również autorką ponad 170 publikacji, w tym 140 artykułów naukowych, w tym 4 podręczników, a także 4 patentów i 75 artykułów.

Obszarem zainteresowań badawczych jest m.in. opracowanie sposobów regulacji żywotnej aktywności mikroorganizmów podczas przechowywania produktów spożywczych. Interesuje się technologią i higieną produkcji żywności. Zna kilka języków, w tym ukraiński, rosyjski, polski i angielski.