Polityka prywatności

Załącznik nr 1 do Regulaminu

 

§ 1 Dane osobowe

Operatorem Serwisu, jak również Administratorem danych osobowych Klientów, jest firma EcoCom Sebastian Radziusz, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Wita Stwosza 73/119, kod pocztowy: 80-308, NIP: 5832146202, REGON: 192558180. Administrator Danych Osobowych we wszystkich swoich działaniach w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. W szczególności dba o bezpieczeństwo danych osobowych i chroni je przed dostępem osób niepowołanych.

Serwis Skarbnica Natury – www.olej.edu.pl zapewnia wszystkim Użytkownikom realizację uprawnień, wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, konkretnej, jednoznacznej i świadomej i indywidualnie wyrażonej zgody oraz w przypadkach, w których przepisy obowiązującego prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych.

Użytkownik ma zawsze prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania tych danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania czy przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości Administratora wobec tożsamości osoby fizycznej, składającej powyższe żądanie, możliwe jest żądanie dodatkowych informacji, które są niezbędne do jej jednoznacznego potwierdzenia.

Administrator zobowiązany jest każdorazowo do udzielenia odpowiedzi na żądania Użytkownika bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca.

Administrator informuje, że dane osobowe powierza, z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, zewnętrznym podmiotom przetwarzającym, przede wszystkim firmie świadczącej profesjonalne usługi hostingowe.

§ 2 Polityka cookies

1. Serwis Skarbnica Natury – www.olej.edu.pl nie rejestruje automatycznie i nie przechowuje w pamięci żadnych informacji, z wyjątkiem wybranych i niżej wymienionych informacji, zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies, określane często jako „ciasteczka”, stanowią standardowe dane informatyczne, będące w głównej mierze plikami tekstowymi, przechowywanymi w urządzeniach końcowych i stosowanymi przez Użytkownika Serwisu. Cookies są przeznaczone do realizacji sprawnego i szybkiego korzystania z poszczególnych stron internetowych Serwisu. Zawierają one w głównej mierze nazwę strony internetowej, z której pochodzą, a także czas ich przechowywania w pamięci urządzenia końcowego oraz ich unikalny numer.

3. Zgodnie z prawem, podmiotem zamieszczającym pliki cookies w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

4. Pliki cookies operator Serwisu wykorzystuje automatycznie w celu:

  • lepszej realizacji sprawnego działania stron internetowych Serwisu www.olej.edu.pl i dopasowania jego do preferencji Użytkownika, a także zapewnienia właściwej optymalizacji w trakcie korzystania ze stron internetowych Serwisu, w szczególności umożliwiając sprawne rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu i szybsze wyświetlanie treści strony internetowej Serwisu, z zachowaniem dostosowania indywidualnych potrzeb Użytkownika,
  • tworzenia statystyk ruchu internetowego, pomagających zebrać informacje o preferencjach Użytkowników Serwisu i umożliwiających lepsze dopasowanie jego struktury i zawartości,
  • właściwe utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, po jego zalogowaniu, umożliwiając unikanie każdorazowego wpisywania loginu i hasła po przejściu na inną stronę Serwisu.

5. W ramach Serwisu www.olej.edu.pl stosowane są dwa podstawowe typy plików cookies. Pliki cookies „sesyjne” (session cookies) stanowią plikami tymczasowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika, jedynie do momentu jego wylogowania z Serwisu, opuszczenia strony internetowej Serwisu lub wyłączenia oprogramowania użytkowanej przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika przez czas określony, zapisany w parametrach danych plików cookies lub też do czasu samodzielnego ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu olej.edu.pl stosuje się następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies – pozwalają na sprawniejsze korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności uwierzytelniające pliki cookies, które wykorzystuje się do realizacji usług, wymagających uwierzytelniania Użytkownika w ramach działania przedmiotowego Serwisu,
  • pliki cookies służące do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – wykorzystywane do wykrywania wszelkich nadużyć, w szczególności w zakresie prawidłowego uwierzytelniania w ramach Serwisu,
  • „wydajnościowe” pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych przedmiotowego Serwisu przez konkretnego Użytkownika i zwiększenie dopasowania działania Serwisu do jego potrzeb,
  • „funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiają właściwe i poprawne zapisywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i preferencji interfejsu Użytkownika, w szczególności w zakresie wybranego przez niego języka lub regionu, a także preferowanego rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, czyli tzw. przeglądarki, mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą jednak, w każdym momencie, samodzielnie dokonywać zmian tych ustawień i określać zakres działania plików cookies. Ustawienia przeglądarek mogą zostać zmienione, w szczególności w celu blokowania automatycznej obsługi plików cookies. Wszystkich czynności w tym zakresie dokonuje się w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W ramach indywidualnych ustawień możliwe jest zalecenie każdorazowego informowania o wszelkich próbach zamieszczania plików cookies w pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu. Wszelkie szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies w przeglądarkach internetowych dostępne są w ustawieniach dla danego oprogramowania, używanego na urządzeniu końcowym Użytkownika.

8. Operator Serwisu www.olej.edu.pl informuje, że wszelkie ograniczenia stosowania plików cookies mogą istotnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu oraz sprawność działania jego poszczególnych stron internetowych.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów handlowych i biznesowych.