Polityka prywatności

Serwis olej.edu.pl nie rejestruje automatycznie i nie przechowuje w pamięci żadnych informacji, z wyjątkiem wybranych i niżej wymienionych informacji, zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies, określane często jako „ciasteczka”, stanowią standardowe dane informatyczne, będące w głównej mierze plikami tekstowymi, przechowywanymi w urządzeniach końcowych i stosowanymi przez Użytkownika Serwisu. Cookies są przeznaczone do realizacji sprawnego i szybkiego korzystania z poszczególnych stron internetowych Serwisu. Zawierają one w głównej mierze nazwę strony internetowej, z której pochodzą, a także czas ich przechowywania w pamięci urządzenia końcowego oraz ich unikalny numer.

Zgodnie z prawem, Podmiotem zamieszczającym pliki cookies w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

Pliki cookies operator Serwisu wykorzystuje automatycznie w celu:

  1. Lepszej realizacji sprawnego działania stron internetowych Serwisu olej.edu.pl i dopasowania jego do preferencji Użytkownika, a także zapewnienia właściwej optymalizacji w trakcie korzystania ze stron internetowych Serwisu, w szczególności umożliwiając sprawne rozpoznanie urządzenia Użytkownika Serwisu i szybsze wyświetlanie treści strony internetowej Serwisu, z zachowaniem dostosowania indywidualnych potrzeb Użytkownika.
  2. Tworzenia statystyk ruchu internetowego, pomagających zebrać informacje o preferencjach Użytkowników Serwisu i umożliwiających lepsze dopasowanie jego struktury i zawartości.
  3. Właściwe utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu, po jego zalogowaniu, umożliwiając unikanie każdorazowego wpisywania loginu i hasła po przejściu na inną stronę Serwisu.

W ramach Serwisu olej.edu.pl stosowane są dwa podstawowe typy plików cookies. Pliki cookies „sesyjne” (session cookies) stanowią plikami tymczasowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika, jedynie do momentu jego wylogowania z Serwisu, opuszczenia strony internetowej Serwisu lub wyłączenia oprogramowania użytkowanej przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies (persistent cookies) przechowywane są w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika przez czas określony, zapisany w parametrach danych plików cookies lub też do czasu samodzielnego ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu olej.edu.pl stosuje się następujące rodzaje plików cookies:

  1. „Niezbędne” pliki cookies – pozwalają na sprawniejsze korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, w szczególności uwierzytelniające pliki cookies, które wykorzystuje się do realizacji usług, wymagających uwierzytelniania Użytkownika w ramach działania przedmiotowego Serwisu.
  2. Pliki cookies służące do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa – wykorzystywane do wykrywania wszelkich nadużyć, w szczególności w zakresie prawidłowego uwierzytelniania w ramach Serwisu.
  3. „Wydajnościowe” pliki cookies – pozwalają na zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych przedmiotowego Serwisu przez konkretnego Użytkownika i zwiększenie dopasowania działania Serwisu do jego potrzeb.
  4. „Funkcjonalne” pliki cookies – umożliwiają właściwe i poprawne zapisywanie wybranych przez Użytkownika ustawień i preferencji interfejsu Użytkownika, w szczególności w zakresie wybranego przez niego języka lub regionu, a także preferowanego rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej, itp.

Pozostałe informacje o polityce prywatności Serwisu

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych, czyli tzw. przeglądarki, mogą domyślnie dopuszczać przechowywanie plików cookies w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą jednak, w każdym momencie, samodzielnie dokonywać zmian tych ustawień i określać zakres działania plików cookies. Ustawienia przeglądarek mogą zostać zmienione, w szczególności w celu blokowania automatycznej obsługi plików cookies. Wszystkich czynności w tym zakresie dokonuje się w ustawieniach używanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. W ramach indywidualnych ustawień możliwe jest zalecenie każdorazowego informowania o wszelkich próbach zamieszczania plików cookies w pamięci urządzenia Użytkownika Serwisu. Wszelkie szczegółowe informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookies w przeglądarkach internetowych dostępne są w ustawieniach dla danego oprogramowania, używanego na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Operator Serwisu olej.edu.pl informuje, że wszelkie ograniczenia stosowania plików cookies mogą istotnie wpłynąć na niektóre funkcjonalności Serwisu oraz sprawność działania jego poszczególnych stron internetowych.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów handlowych i biznesowych.